• AKTYWNA TABLICA

    Rządowy  program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2020-2024

     POBIERZ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

    http://www.ckziukwidzyn.edu.pl/images/plakat2_budzet_panstwa-Aktywna%20tablica.jpg

     Cele programu „Aktywna tablica”

    •  Zapewnienie szkole niezbędnej infrastruktury oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK ).
    •  Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej.
    •  Rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
    •  Wspieranie innowacyjnych metod pracy.
    •  Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

     O programie:

     ·       Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących się do życia w społeczeństwie informacyjnym, a rozwój tych umiejętności powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

     ·       Dzięki uczestnictwu w tym programie szkoła pozyskała nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci trzech interaktywnych monitorów dotykowych, czterech wirtualnych laboratoriów z fizyki, chemii, biologii, geografii oraz zestawu robotów edukacyjnych.

     ·       Nabyte pomoce dydaktyczne mają zachęcić i umożliwić przezwyciężenie rutyny i schematów w nauczaniu różnych przedmiotów.

     ·       Za pomocą tych urządzeń nauczyciele mogą rozpowszechniać swoje innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, a tym samym poprawiać jakość pracy szkoły.

    W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania:

    1) Wyposażenie lub doposażenie zakwalifikowanych do programu szkół ponadpodstawowych w pomoce dydaktyczne;

    2) Zapewnienie uczniom i nauczycielom z zakwalifikowanych do programu szkół dokształcania w zakresie posługiwania się TIK oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów

    3) Zapewnienie uczniom i nauczycielom z zakwalifikowanych do programu szkół spotkań umożliwiających efektywne korzystanie z monitorów interaktywnych i innego nowoczesnego sprzętu.