• W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie wchodzą:

  - Technikum Nr 3 (4-letnie i 5-letnie)

  - Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 (3-letnia)

  - Centrum Kształcenia Praktycznego (praktyczna nauka zawodu)

  - Ośrodek Dokształcania Zawodowego (kursy dokształcania zawodowego dla młodocianych pracowników).

  - Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1 w Kwidzynie (w której naukę mogą kontynuować absolwenci branżowych szkół I stopnia).

   

  Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową - trzy budynki, w których znajdują się pracownie przedmiotowe, biblioteka szkolna, aula i sala gimnastyczna oraz nowocześnie wyposażone pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole oraz zakładach pracy. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadzamy w szkole. Uczniowie mają zapewnione zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego, co przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Współpracujemy z zakładami pracy, które zapewniają naszym uczniom praktyki, roczny płatny staż dla najlepszych absolwentów oraz możliwość ich zatrudnienia. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń. Poza nauką wyróżnić należy prężnie działające koło wolontariatu, Samorząd Uczniowski oraz odnoszące sukcesy koło sportowe.